Geofaredagen 2019

Universitetet i Bergen ønsker alle velkommen til Geofaredagen 2019.

 

Hva er Geofaredagen?


Geofaredagen er et møtested for studenter, undervisere og folk som jobber med geofarer i Norge. Her skal vi presentere forskning og utvikling innen geofare i Norge og internasjonalt. Geofaredagen har fokus på studenter og deres arbeid, og er et viktig forum for rekruttering av nye og motiverte medarbeidere.

 

Viktige Datoer


15.09.2019………………………………………………………………….Frist for innlevering av sammendrag – FORLENGET TIL 1. OKTOBER

01.10.2019………………………………………………………………….Påmeldingsfrist

31.10.2019………………………………………………………………….Geofaredagen

01.11.2019…………………………………………………………………. Ekskursjon Geofarer på Vestlandet

 

 

Hvem er Geofaredagen for?


Geofaredagen skal være et møtested for alle som arbeider med geofare, og blir arrangert som en nasjonal konferanse. Konferansen ønsker å nå dagens og fremtidens geofareforskere, undervisere og andre som jobber med geofarer. Konferansen er på norsk, men bidrag på engelsk blir også akseptert.

Målgruppen for Geofaredagen er først og fremst studenter som arbeider med mastergrad, doktorgrad, eller som nettopp har avsluttet studiet – neste generasjons geofareforskere. Målet er å utveksle erfaringer og å møte fagmiljøet som arbeider med geofare. Geofaredagen er også ment å være et kontaktledd mot viktige offentlige etater, konsulenter og andre som jobber med geofarer.

 

Geofarer i Norge


Foto: Christian Haug Eide

Både menneskelig aktivitet, naturlige prosesser og klimaendringer kan utløse forskjellige typer geofarer (geohazards), med konsekvenser for menneskeliv, miljø og verdier. På denne konferansen forstås ”geofarer” som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, oversvømmelse, skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon og naturlig radioaktiv stråling, samt effekter av menneskelig aktivitet.
Kunnskap om disse prosessene i naturen er avgjørende for hvordan samfunnet kan redusere risiko fra geofarer, gjennom forebygging og tilpasning av bygninger og annen infrastruktur.
Kunnskap er viktig for å definere hvilke tiltak vi må gjennomføre for å sikre liv og verdier, både under dagens forhold og ved fremtidige klimaendringer.

Sponsorer


 

                                                                                                              

Vil du bli sponsor?

Kontakt mathilde.sorensen@uib.no.

 

Programkomité


Anders Solheim (NGI)

Aart Verhage (NVE)

Louise Vick (UiT)

Asgeir Sorteberg (UiB-GFI)

Rannveig Ø. Skoglund (UiB-GEOG)

Mathilde B. Sørensen (UiB-GEO)

 

Arrangementskomité


Johannes Hardeng (UiB-GEO)

Isabelle Lecomte (UiB-GEO)

Henriette Linge (UiB-GEO)

Atle Nesje (UiB-GEO)

Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB-GEOG)

Asgeir Sorteberg ((UiB-GFI)

Mathilde B. Sørensen (UiB-GEO)

Thomas Thuesen (UiB-GEO)