Praktisk Informasjon

Universitet i Bergen oppfordrer alle deltager til å tenke grønt og ta toget til Geofaredagen, så vidt det er praktisk mulig.

Presentasjoner


Posterformat:

Stående, max 138 cm høyde, 96 cm bredde

Foredrag:

15 min, inkl spørsmål (30 min for inviterte foredrag)

 

Sted


Universitetsmuseet

 

Universitetsaulaen i Bergen

 

Museplassen 3, 5007 Bergen

 

 

 

 

 

Om Ekskursjonen – Fredag 1.November 2019


Foto: Mathilde Sørensen

Temaet for årets ekskursjon er geofarer på Vestlandet med fokus på flom og skred. Det blir avreise med buss fra Bergen sentrum fredag morgen kl. 08:00. Ekskursjonen avsluttes på Voss kl. 16:50 med mulighet for å ta ettermiddagstoget til Oslo kl. 17:10 (deltakere må selv ordne med billett), eller bli med bussen tilbake til Bergen med ankomst Bergen sentrum ca. kl. 19:00.

Ekskursjonen vil ta oss via Fusa og Hardanger til Odda og Voss. Det vil bli ekskursjonsstopp i Mundheim, hvor steinsprang vil være tema. Deretter blir det et lengre stopp i Odda som ble hardt rammet av flom i 2014 og som har store utfordringer også knyttet til ulike typer skred som snøskred, flomskred og jordskred. Siste stopp blir på Voss som også ble rammet av flommen i 2014, men hvor flomproblematikk i hovedsak er knyttet til oversvømmelse og ikke erosjon som Odda.