Program

Program for geofaredagen ligger her.

Sammendrag av alle presentasjoner ligger her.

Det er satt av 15 min til hver foredragsholder (30 min for inviterte foredrag), inkl. tid til spørsmål.

Posterformat: Stående, max 138 cm høyde, 96 cm bredde